مرداد ۱۵, ۱۳۹۴

مدرسه هوشمند (smart school)

مدرسه هوشمند (smart school) در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است . مدرسه ای است که مدیریت و کنترل آن […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۴

هوش مصنوعی چیست؟

۱ مقدمه ۲ تعریف دیگری از هوش مصنوعی ۳ تاریخ هوش مصنوعی ۴ افق‌های هوش مصنوعی ۵ تاریخچه پیچیده هوش مصنوعى ۶ هوش مصنوعى جدید و […]
تیر ۴, ۱۳۹۴

فنون تدریس موثر

چکیده    پویایى یک نظام آموزشى منوط به شیوایى تدریس است. در فرایند تدریس معلم باید جدیدترین روش‌ها و استراتژى‌هاى تدریس مجهز باشد هدف از تدریس […]
خرداد ۲۶, ۱۳۹۴

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

عصر امروز، عصر تغییرات پرشتاب و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطلاعات در دسترس کافی جهت تصمیم گیری برای مدیران است . تغییراتی که […]