آذر ۲, ۱۳۹۴

اصول وبرنامه ریزی درسی

خلاصه ای از  فصل۷کتاب  اصول ومفاهیم برنامه ریزی درسی تالیف دکتر کوروش فتحی واجار گاه  انتشارات بال ۱۳۸۸  مفهوم محتواچیست ؟ محتوای یک ماده درسی عبارت […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۴

سازمان‌دهی اطلاعات

چکیده سهولت تولید محتوا و در نتیجه، انبوهی اطلاعات در فضای رقمی، سبب شده سامان‌مند کردن محتوا، جایگاهی بسیار مهم در بازیابی اطلاعات داشته‌ باشد. اطلاعات […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

شرایط یادگیری از دیدگاه گانیه

این مقاله می تواند چشم اندازی مناسب را برای مدیران آموزش و پرورش معلمان کلیه مقاطع، برنامه ریزان آموزش و پرورش و نیز دانشجویان علوم تربیتی […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

راهبردهای شناختی وفراشناخی و یادگیری موثر

کلیدواژه ها: شناخت، فراشناخت، راهبردها شناختی، راهبردهای فراشناختی ۱- مقدمه: از زمانیکه محرکهای محیطی توسط گیرنده های حسی دریافت مشوند واز حافظه حسی به حافظه کوتاه […]