دی ۱۸, ۱۳۹۵

نظریه یادگیری گشتالت

تعریف مفهوم گشتالت منظور از گشتالت که یک اصطلح ‌آلمانی است ، شکل ، انگاره یا طرح ست. اما این اصطلاح برای گشتالتی ها بیش از […]
دی ۱۳, ۱۳۹۵

برنامه ریزی درسی دوره متوسطه

 هر چند عمر رشته برنامه ریزی درسی کوتاهست و حداکثر به یک قرن می رسد  ولی تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.این تعاریف نگرشهای گوناگون […]
دی ۶, ۱۳۹۵

زندگی و آراء فلاسفه آموزشی: فردریش فروبل

فردریش فروبل فردیش فروبل۱، یکی از مشهورترین چهره های فلسفه آموزشی را به حق می توان به “پدر کودکستان” یا “پدر آموزش ابتدایی” موسوم کرد.  او […]
آذر ۲, ۱۳۹۴

برنامه ریزی آموزشی

مقدمه برنامه ریزی آموزشی  یکی از  مهم ترین  نظام های برنامه ریزی درهرکشور است . برداشتی است منطقی و عملی برای حل مسایل آموزشی. در سال […]