بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی

به محض اینکه دانش آموز به مدرسه پا می‌گذارد با درسی به نام ریاضی آشنا می‌شود و معلم می‌گوید: «درس ریاضی را جدی بگیرید و برای […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

دیدگاههای تربیتی

طیف دیدگاههای تربیتی      هر کدام از انسانها دارای جهان بینی خاص خود هستند.یعنی هر کس این جهان را به شیوه خاصی می بیند. که […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

آشنایى با روش تحلیل محتوا

چکیده تحلیل محتوا یک مورد خاص در تحقیق مشاهده اى و تحقیق تاریخى اسنادى محسوب مى شود و از نظر ماهیت، پژوهشى کمّى است که از […]
دی ۱۸, ۱۳۹۵

کاربرد نظریه آشوب درمدیریت

درچند دهه اخیر ؛ انقلاب عظیمی درعلوم طبیعی بوده ایم . این انقلاب درشیوه درک وتبیین پدیده ها ؛ به وسیله اندیشمندانی صورت گرفته است که […]