وبلاگ

آبان ۲۷, ۱۳۹۴

راهبردهای شناختی وفراشناخی و یادگیری موثر

کلیدواژه ها: شناخت، فراشناخت، راهبردها شناختی، راهبردهای فراشناختی ۱- مقدمه: از زمانیکه محرکهای محیطی توسط گیرنده های حسی دریافت مشوند واز حافظه حسی به حافظه کوتاه […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۴

انواع روشهای تحقیق

تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد در انسان میل به دانستن و کشف حقایق حالت فطری داشته و […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۴

مدرسه هوشمند (smart school)

مدرسه هوشمند (smart school) در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است . مدرسه ای است که مدیریت و کنترل آن […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۴

طرح مدرسه قهرمان

سیاست های مأخوذ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، «مدرسه محوری» را یکی از رویکردهای اساسی ما قرار داده است. «مشارکت محوری» نیز از سیاست […]