وبلاگ

آذر ۲, ۱۳۹۴

برنامه ریزی آموزشی

مقدمه برنامه ریزی آموزشی  یکی از  مهم ترین  نظام های برنامه ریزی درهرکشور است . برداشتی است منطقی و عملی برای حل مسایل آموزشی. در سال […]
آذر ۲, ۱۳۹۴

اصول وبرنامه ریزی درسی

خلاصه ای از  فصل۷کتاب  اصول ومفاهیم برنامه ریزی درسی تالیف دکتر کوروش فتحی واجار گاه  انتشارات بال ۱۳۸۸  مفهوم محتواچیست ؟ محتوای یک ماده درسی عبارت […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۴

سازمان‌دهی اطلاعات

چکیده سهولت تولید محتوا و در نتیجه، انبوهی اطلاعات در فضای رقمی، سبب شده سامان‌مند کردن محتوا، جایگاهی بسیار مهم در بازیابی اطلاعات داشته‌ باشد. اطلاعات […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

شرایط یادگیری از دیدگاه گانیه

این مقاله می تواند چشم اندازی مناسب را برای مدیران آموزش و پرورش معلمان کلیه مقاطع، برنامه ریزان آموزش و پرورش و نیز دانشجویان علوم تربیتی […]