وبلاگ

دی ۱۸, ۱۳۹۵

نظریه یادگیری گشتالت

تعریف مفهوم گشتالت منظور از گشتالت که یک اصطلح ‌آلمانی است ، شکل ، انگاره یا طرح ست. اما این اصطلاح برای گشتالتی ها بیش از […]
دی ۱۳, ۱۳۹۵

برنامه ریزی درسی دوره متوسطه

 هر چند عمر رشته برنامه ریزی درسی کوتاهست و حداکثر به یک قرن می رسد  ولی تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.این تعاریف نگرشهای گوناگون […]
دی ۶, ۱۳۹۵

برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

  از برنامه ریزی درسی تعاریف گوناگونی ارایه  شده است .این گوناگونی ناشی از رویکردها وموضع گیریهای مختلفی است که در باره آموزش وپرورش وجود دارد […]
دی ۶, ۱۳۹۵

زندگی و آراء فلاسفه آموزشی: فردریش فروبل

فردریش فروبل فردیش فروبل۱، یکی از مشهورترین چهره های فلسفه آموزشی را به حق می توان به “پدر کودکستان” یا “پدر آموزش ابتدایی” موسوم کرد.  او […]