وبلاگ

اسفند ۳, ۱۳۹۳

ذهن کودکانه و درک مفاهیم فلسفی

ارسطو حیرت را سر آغاز فلسفه ورزی بشر می‌داند و حیرت در اولین مواجهه آدمی با پدیده ای پرسش برانگیز رخ می‌دهد، می‌توان کودکان را فیلسوفانی […]
اسفند ۳, ۱۳۹۳

اصول ومبانی مدیریت اسلامی

پیشگفتار: پویایی وتوانمندی نظام های مدیریتی در عملکرد مدیران تبلور می گردد ومیزان توسعه یافتگی در هر جامعه ای شاخص معتبری برای ارزیابی عملکرد مدیران در […]
اسفند ۲, ۱۳۹۳

انتخاب موضوع برای پروژه علمی(جشنواره جابرابن حیان)

چه بسا دانش آموزانی که تصمیم گرفته باشند در یک نمایشگاه علمی شرکت کنند اما مطمئن نیستند که کار را باید از کجا شروع کنند . […]
اسفند ۲, ۱۳۹۳

معرفی و تاریخچه یونیسف

انقلاب صنعتی و دوران جدید که مشخصه ویژه اش عقلانیت و علم محوری است، علی رغم تمام ارمغان هائی که برای بشریت همراه داشت وباعث رفاه، […]